Avocat titular al Cabinetului de avocat,,Cojocaru Claudia,, membru al Baroului Bucuresti din 2005, Absolventa a Facultatii de Drept ,,Univ. Al.Ioan Cuza,, Iasi, master in DREPT COMUNITAR, vasta experienta in litigii civile si comerciale, actioneaza cu:

 

- profesionalism (studierea temeinică a cauzelor incredinţate printr-o    abordare corectă şi serioasă a problemelor juridice ridicate de acestea) ,

-   celeritate,

 probitate,

- confidentialitate  (principiu  respectat cu stricţete, in practica avocatiala, fiind deosebit de relevant Ón stabilirea unei bune relaţii de colaborare avocat-client.),

-   promptitudine,

 onestitate,

-   loialitate,

- adaptabilitate in functie de necesitatile clientului,   in scopul apararii intereselor clientului.

     Increderea reciproca dintre clientii si avocatii Cabinetului este primordiala in derularea activitatilor juridice solicitate, motiv pentru care clientii se pot destainui nestingherit colaboratorilor nostri.