F.  DREPT COMERCIAL

 

               a)   Consultanta juridica in domeniul societatilor comerciale  

      Stabilirea temporara a sediului la sediul profesional al avocatului si inregistrarea acestora, in numele si pe seama clientului, a partilor sociale sau a actiunilor societatilor; activitati fiduciare constand in primirea in depozit, in numele si pe seama clientului, de fonduri financiare si de bunuri, precum si plasarea si valorificarea acestora; lichidarea voluntara a societatii;  activitati de consultanta legate de conducerea societatii,  asistenta in probleme curente de afaceri, consultanta generala in domeniul administrarii societatilor comerciale.

  • Infiintari de firme, consultanta juridica in vederea obtinerii avizelor de functionare, concepere si redactare hotarare AGA, act constitutiv, acte aditionale de modificare, cesiuni/vanzari de actiuni si parti sociale, majorare/micsorare capital social, infiintari puncte de lucru sau sucursale, alte acte legate de inregistrarea unei societati comerciale; recuperari de creante, somatii de plata, concilieri, asistenta la negocieri in vederea incheierii contractelor comerciale; intocmire, redactare si atestare de contracte comerciale, tranzactii comerciale, arbitraj, mediere si conciliere, litigii referitoare la incalcarea obligatiilor contractuale, reprezentare in fata instantelor de judecata de drept comercial. Redactarea actelor constitutive si a limitelor mandatului administratorilor, inclusiv contracte de management;

 

  • Asistenta in pregatirea si participarea la evenimentele corporative, cum ar fi adunarile generale ale actionarilor si consiliilor de administratie, exercitarea drepturilor de preemptiune, majorarea de capital prin aporturi in natura sau in numerar, emisiune de obligatiuni, valori mobiliare convertibile, audit legal al anului fiscal sau al unor operatiuni specifice;

 

  • Consultanta in restructurarea companiilor, audit corporativ si listarea companiilor la Bursa de Valori din Romania sau strainatate;

 

b)  Consultanta si asistenta legala in redactarea si executarea contractelor comerciale privind tranzactiile locale si/sau transfrontiere

 

    Asistenta si consultanta in redactarea, negocierea si incheierea de contracte de vanzare-cumparare (inclusiv contracte referitoare la privatizare), contracte de constituire asocieri cu capital de risc, contracte de finantare, contracte de licenta; contracte de mandat, comision si agentie, contracte de custodie, contracte de intermediere valori mobiliare, contracte de cesiune de creanta, contracte de management, contracte de publicitate,contracte de prestari servicii, contracte de asociere in participatiune,  contracte de gaj, contracte de ipoteca, contracte de reclama, etc.;

    c)  Insolventa

Falimente sau reorganizari, reprezentarea creditorilor in Comitetul creditorilor, aspecte litigioase ale procedurii de insolventa, reprezentare in probleme legate de administrarea societatii in faliment.

 

DREPT CIVIL

INVESTITII SI LITIGII IMOBILIARE

DREPTUL CONCURENTEI

DREPT ADMINISTRATIV

DREPTUL COMERTULUI INTERNATIONAL

DREPT COMERCIAL

DREPTUL CONSUMATORULUI

DREPTUL MUNCII SI SECURITATII SOCIALE

DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALA

DREPT FISCAL

 

 
© 2009, CABINET DE AVOCAT COJOCARU CLAUDIA. Toate drepturile rezervate
Web Design by JustME