D.  DREPT  ADMINISTRATIV

 

  •  Consultanta si asistenta in raporturile clientilor si  cu autoritatile locale si centrale  atunci cand interesele acestora sunt lezate printr-un act al puterii executive.

  • Redactarea si sustinerea actiunilor in contencios administrativ.

  • Asistenta juridica acordata institutiilor publice in probleme legate de emiterea de diverse acte administrative, activitatea de control si efectele actelor administrative emise de diverse institutii publice

  • Asistenta si reprezentare juridica in proceduri de achizitii publice

  • Redactarea,  elaborarea, negocierea, Óncheierea contractelor administrative,  anulari de acte ale administratiei publice locale;

  • Consultanta juridica acordata clientilor in domeniul privat in ceea ce priveste relatia acestora cu organele administrative, in special cu privire la autorizarile administrative si actele de control .

  • Consultanţă privind concesionarea de proprietăţi,

  • Consultanţă privind concesionarea de servicii şi lucrări,

  • Consultanţă privind calcularea şi structurarea redevenţei şi a drepturilor similare,

  • Contestarea, apărarea şi anularea procedurilor de atribuire .

 

DREPT CIVIL

INVESTITII SI LITIGII IMOBILIARE

DREPTUL CONCURENTEI

DREPT ADMINISTRATIV

DREPTUL COMERTULUI INTERNATIONAL

DREPT COMERCIAL

DREPTUL CONSUMATORULUI

DREPTUL MUNCII SI SECURITATII SOCIALE

DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALA

DREPT FISCAL

 

 
© 2009, CABINET DE AVOCAT COJOCARU CLAUDIA. Toate drepturile rezervate
Web Design by JustME